Издателство "Фльорир"

Електронни книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 1.1.2023 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 691881 читатели, прочели 9130500 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 3479 читатели, прочели 186531 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 32455 читатели, прочели 345261 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 25303 читатели, прочели 298892 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 6015 читатели, прочели 60720 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 6132 читатели, прочели 102164 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 2939 читатели, прочели 47033 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 2703 читатели, прочели 32966 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 1367 читатели, прочели 19697 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 12551 читатели, прочели 246917 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 14447 читатели, прочели 272223 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 4234 читатели, прочели 53627 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 644 читатели, прочели 11830 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 2387 читатели, прочели 50492 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 555 читатели, прочели 8788 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009) - 1969 читатели, прочели 21386 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 3179 читатели, прочели 72517 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 5113 читатели, прочели 33390 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 5569 читатели, прочели 88799 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 3401 читатели, прочели 41663 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 3257 читатели, прочели 42317 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 2331 читатели, прочели 31608 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 11933 читатели, прочели 217905 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 11933 читатели, прочели 217905 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 1169 читатели, прочели 10463 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 1551 читатели, прочели 18597 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 12947 читатели, прочели 185975 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 2948 читатели, прочели 60330 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 756 читатели, прочели 5293 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 6081 читатели, прочели 66144 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1669 читатели, прочели 15495 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 7427 читатели, прочели 61552 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 2561 читатели, прочели 23683 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 9791 читатели, прочели 143166 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 2231 читатели, прочели 22602 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 2398 читатели, прочели 17945 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 8797 читатели, прочели 152301 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 6753 читатели, прочели 95909 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1535 читатели, прочели 21263 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 3286 читатели, прочели 58238 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1154 читатели, прочели 10545 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 1665 читатели, прочели 25748 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 7607 читатели, прочели 117761 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 5113 читатели, прочели 57274 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4366 читатели, прочели 48876 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 5517 читатели, прочели 63058 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 6080 читатели, прочели 76129 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 4363 читатели, прочели 51382 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 4340 читатели, прочели 8519 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 11791 читатели, прочели 135163 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 4788 читатели, прочели 70845 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 6114 читатели, прочели 67341 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 4289 читатели, прочели 55830 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009, прекъснато) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5169 читатели, прочели 60130 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5059 читатели, прочели 67988 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 3906 читатели, прочели 49159 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 7186 читатели, прочели 66880 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 4651 читатели, прочели 51593 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 4945 читатели, прочели 61522 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 7291 читатели, прочели 94460 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 7891 читатели, прочели 120464 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 3578 читатели, прочели 36299 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 53984 читатели, прочели 291987 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 1016 читатели, прочели 7633 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 1362 читатели, прочели 9382 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 7447 читатели, прочели 84243 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 6333 читатели, прочели 69994 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 5192 читатели, прочели 143018 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 854 читатели, прочели 19165 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2665 читатели, прочели 28595 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 15473 читатели, прочели 214689 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 1305 читатели, прочели 9209 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 1175 читатели, прочели 19112 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 8508 читатели, прочели 120285 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 657 читатели, прочели 3752 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 617 читатели, прочели 4244 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 30621 читатели, прочели 437536 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 67652 читатели, прочели 982979 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 1377 читатели, прочели 10765 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 4719 читатели, прочели 59363 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 428 читатели, прочели 2754 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 757 читатели, прочели 3043 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 10374 читатели, прочели 72714 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 0 читатели, прочели 0 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 24726 читатели, прочели 461573 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 15640 читатели, прочели 356470 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 3261 читатели, прочели 66733 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 898 читатели, прочели 5650 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 1302 читатели, прочели 10743 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 2218 читатели, прочели 25815 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 951 читатели, прочели 5088 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 3696 читатели, прочели 47793 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 2868 читатели, прочели 22627 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 702 читатели, прочели 6617 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 5812 читатели, прочели 58530 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 1510 читатели, прочели 9437 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 22379 читатели, прочели 246487 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1402 читатели, прочели 9710 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 616 читатели, прочели 6476 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 1975 читатели, прочели 17966 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 1461 читатели, прочели 14807 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 10570 читатели, прочели 140697 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 636 читатели, прочели 6501 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 4217 читатели, прочели 37267 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 2236 читатели, прочели 16182 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 1735 читатели, прочели 16739 страници.
"Песен за човека / Пiсня про людину" на Никола Вапцаров (книжно издание 10.06.2016; електронно издание 12.07.2016) - 1343 читатели, прочели 20082 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 258 читатели, прочели 2376 страници.
"Ксенофобията - стигматизиране на различните" на Дончо Градев и Александър Маринов (книжно издание 21.08.2017; електронно издание 06.09.2017) - 1305 читатели, прочели 17374 страници.
"Пепелище" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 319 читатели, прочели 2741 страници.
"Солта на земята" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 359 читатели, прочели 2830 страници.
"Изпитания" на Иван Мешинков (книжно издание 06.06.2018; електронно издание 08.01.2022) - 72 читатели, прочели 884 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | неделя, януари 01, 2023 | 12:03 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.