Издателство "Фльорир"

Издателство “Фльорир” ще ви помогне да подготвите и отпечатате своя книга. Към “Фльорир” можете да се обърнете както с конкретна поръчка за дадено печатно издание, така и за съвет в областта на стиловото редактиране, художественото оформление, предпечатната подготовка, книгоиздаването и книгоразпространението. Издателство “Фльорир” е творчески съпричастно в процеса на подготовката и издаването на стойностни стихосбирки при изгодни за авторите и спонсорите договорни условия.

Младите творци могат да кандидатстват за участие в творческия клуб “Млади поети и писатели”, а любителите на научните мистерии могат да кандидатстват за участие в групата за картотекиране, изследване и интерпретиране на паранормални явления “Ергосфера”.

Периодично на книжните борси пускаме книги с голямо намаление на цените.

Предлагаме ви да се включите в динамичния и нестандартен живот на подразделенията на издателство “Фльорир”. Ако имате творчески потенциал, разкрепостен дух и творческо упорство.

Add to Google


Изглед: Списание | Хронология | Мозайка | Карти

_____________________________________________________________________

Семинар с млади поети и писатели

От 4 до 6 август 2017 г. в Старозагорски минерални бани бе проведен семинар с кръжочниците от секция "Млади поети и писатели" при Задочния творчески клуб на издателство "Фльорир". Теми на семинара бяха "Световни поети през ХVI-ХVIII в." и "Стихосбирки на млади поети, издадени през 1916-1917 г.". Организирани бяха викторина и четене сред природата. Младите творци представиха свои творби пред местната общественост.

Krasimir Georgiev | неделя, август 06, 2017 | 8:28 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Литературна награда "Ергосфера" за 2017 г. получава Георги Константинов

Носител на годишната литературна награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2017 г. е поетът Георги Константинов - за реализиране на съвместни издателски проекти и за цялостното му литературно творчество. Досегашни носители на награда "Ергосфера" са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.) и Георги Константинов (2017 г.).
Krasimir Georgiev | четвъртък, август 03, 2017 | 9:40 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Очаквайте книгата "Ксенофобията - стигматизиране на различните"

Очаквайте книгата на Дончо Градев и Александър Маринов "Ксенофобията - стигматизиране на различните", издание на издателство "Фльорир".

Krasimir Georgiev | | 9:17 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

"В родината на Орфей" - стихосбирка на Сергей Шелковий в превод на Красимир Георгиев

Излезе от печат стихосбирката на руския поет Сергей Шелковий (Сергей Шелковый) "В родината на Орфей / На родине Орфея", посветена на България, на нейните хора, история и култура. Стиховете в книгата са преведени от българския поет Красимир Георгиев. Представени са двуезично над 40 стихотворения и поеми за поетичния поглед на автора към Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен, Созопол, Несебър, Пловдив и други български градове. Сергей Шелковий е сред изтъкнатите представители на съвременната рускоезична поезия.Krasimir Georgiev | неделя, октомври 30, 2016 | 6:12 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Електронните книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 3 август 2017 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 370074 читатели, прочели 5975708 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 2782 читатели, прочели 179623 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 11581 читатели, прочели 187030 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 11735 читатели, прочели 194957 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 3556 читатели, прочели 46428 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 3701 читатели, прочели 77310 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 1748 читатели, прочели 39015 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 1502 читатели, прочели 27113 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 905 читатели, прочели 17267 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 6665 читатели, прочели 185101 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 8439 читатели, прочели 203411 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 3447 читатели, прочели 43997 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 553 читатели, прочели 11174 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 1897 читатели, прочели 47305 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 515 читатели, прочели 8584 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009, прекъснато) - 1060 читатели, прочели 14675 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 2444 читатели, прочели 66220 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 3385 читатели, прочели 21665 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 3581 читатели, прочели 63599 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 1490 читатели, прочели 29103 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 1543 читатели, прочели 30779 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 900 читатели, прочели 22084 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 6682 читатели, прочели 149776 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 6682 читатели, прочели 149776 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 738 читатели, прочели 7978 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 897 читатели, прочели 11932 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 8342 читатели, прочели 140183 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 1828 читатели, прочели 50884 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 630 читатели, прочели 4534 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 2810 читатели, прочели 42267 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1002 читатели, прочели 10266 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 2821 читатели, прочели 30634 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 223 читатели, прочели 3360 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 6503 читатели, прочели 106179 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 934 читатели, прочели 10540 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 1072 читатели, прочели 9952 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 5169 читатели, прочели 100991 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 3272 читатели, прочели 58452 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 805 читатели, прочели 13114 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 2081 читатели, прочели 39757 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 730 читатели, прочели 7934 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 967 читатели, прочели 18544 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 4205 читатели, прочели 74652 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 2248 читатели, прочели 31569 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 1916 читатели, прочели 28039 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 2803 читатели, прочели 38455 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 3763 читатели, прочели 52251 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 2500 читатели, прочели 35186 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 753 читатели, прочели 4266 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 4181 читатели, прочели 63692 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 2958 читатели, прочели 58750 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 2370 читатели, прочели 34473 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 2202 читатели, прочели 33842 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2873 читатели, прочели 35730 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2932 читатели, прочели 45241 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2056 читатели, прочели 31102 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 2616 читатели, прочели 36157 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 2081 читатели, прочели 29314 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 2752 читатели, прочели 38950 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 3590 читатели, прочели 60878 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 4165 читатели, прочели 96821 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 466 читатели, прочели 3275 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 42604 читатели, прочели 234254 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 627 читатели, прочели 4564 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 783 читатели, прочели 5280 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 3127 читатели, прочели 43149 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2286 читатели, прочели 32487 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 3052 читатели, прочели 100799 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 729 читатели, прочели 17910 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 1005 читатели, прочели 12701 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 8607 читатели, прочели 131049 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 681 читатели, прочели 5488 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 984 читатели, прочели 18140 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 4920 читатели, прочели 83773 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 452 читатели, прочели 2775 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 337 читатели, прочели 2176 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 16687 читатели, прочели 253307 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 40943 читатели, прочели 638233 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 721 читатели, прочели 6702 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 2392 читатели, прочели 35393 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 376 читатели, прочели 2397 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 621 читатели, прочели 2383 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 3802 читатели, прочели 34025 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 14719 читатели, прочели 317939 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 7100 читатели, прочели 232313 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 2964 читатели, прочели 63979 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 436 читатели, прочели 3068 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 616 читатели, прочели 5076 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 1245 читатели, прочели 18265 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 677 читатели, прочели 3687 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 1567 читатели, прочели 21519 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 644 читатели, прочели 4915 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 447 читатели, прочели 4480 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 2170 читатели, прочели 34252 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 543 читатели, прочели 3555 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 9419 читатели, прочели 130407 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1163 читатели, прочели 7964 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 303 читатели, прочели 4679 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 1005 читатели, прочели 11327 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 828 читатели, прочели 9804 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 2688 читатели, прочели 46646 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 227 читатели, прочели 3348 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 1393 читатели, прочели 14364 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 465 читатели, прочели 4345 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 254 читатели, прочели 3466 страници.
"Песен за човека / Пiсня про людину" на Никола Вапцаров (книжно издание 10.06.2016; електронно издание 12.07.2016) - 85 читатели, прочели 2977 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 94 читатели, прочели 922 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | неделя, юли 24, 2016 | 1:26 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

"Пiсня про людину / Песен за човека" - стихове на Никола Вапцаров в превод на украински от Любов Цай

Излезе от печат двуезичната книга "Пiсня про людину / Песен за човека" със стихове на Никола Вапцаров в превод на поетесата Любов Цай. Книгата е съвместно издание на изд. "Фльорир", София, и изд. "Янтар", Луганск. Приложени са документи, цветни снимки и рецензии на Виталий Свиридов, Дафинка Станева и Микола Тютюнник. Изданието е луксозно, подарък за букинистите и ценителите на изящната словесност. На 384 страници са включени оригинали и преводи на украински език на над 50 стихотворения на Никола Вапцаров.

Krasimir Georgiev | събота, юли 02, 2016 | 4:09 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Литературна награда "Ергосфера" за 2016 г. получава Емил Рупел

Носител на годишната литературна награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2016 г. е поетът Емил Рупел - за книгата му "Животът продължава" и за цялостното му литературно творчество. Досегашни носители на награда "Ергосфера" са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.) и Емил Рупел (2016 г.).Krasimir Georgiev | неделя, юни 05, 2016 | 7:44 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева

Излезе от печат новата стихосбирка на поетесата Веселка Стойнева "Откраднати илюзии", издание на издателство "Фльорир"
.

Krasimir Georgiev | неделя, март 27, 2016 | 3:21 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.