Издателство "Фльорир"

Носител на литературната награда „Ергосфера” за 2021 г. е Велизар Николов


Носител на годишната литературна награда „Ергосфера” на изд. „Фльорир” за 2021 г. е поетът Велизар Николов – за съвместни издателски проекти и за цялостната му литературна дейност. Досегашни носители на награда „Ергосфера” са: 
Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.), Георги Константинов (2017 г.), Елена Алекова (2018 г.), Кирил Назъров (2019 г.), Йордан Каленов (2020 г.) и Велизар Николов (2021 г.).

Krasimir Georgiev | събота, ноември 13, 2021 | 7:17 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.