Издателство "Фльорир"

Електронни книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 16.3.2024 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 723748 читатели, прочели 9305814 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 3544 читатели, прочели 186915 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 35669 читатели, прочели 358056 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 25775 читатели, прочели 300679 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 6223 читатели, прочели 61686 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 6200 читатели, прочели 102368 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 3032 читатели, прочели 47274 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 2836 читатели, прочели 33185 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 1387 читатели, прочели 19732 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 12802 читатели, прочели 247565 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 14872 читатели, прочели 275304 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 4276 читатели, прочели 53971 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 666 читатели, прочели 11875 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 2449 читатели, прочели 50636 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 601 читатели, прочели 8977 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009) - 2073 читатели, прочели 21549 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 3259 читатели, прочели 73282 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 5486 читатели, прочели 33946 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 5703 читатели, прочели 90639 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 3576 читатели, прочели 42087 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 3408 читатели, прочели 42689 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 2684 читатели, прочели 35272 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 12949 читатели, прочели 230892 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 12949 читатели, прочели 230892 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 1244 читатели, прочели 10625 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 1652 читатели, прочели 18785 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 13279 читатели, прочели 187877 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 3021 читатели, прочели 60887 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 784 читатели, прочели 5339 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 6253 читатели, прочели 66745 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1777 читатели, прочели 15788 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 8199 читатели, прочели 64553 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 2716 читатели, прочели 23917 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 9954 читатели, прочели 144071 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 2343 читатели, прочели 22872 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 2488 читатели, прочели 18206 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 9167 читатели, прочели 155792 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 7014 читатели, прочели 97289 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1642 читатели, прочели 22290 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 3365 читатели, прочели 58925 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1260 читатели, прочели 10837 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 1744 читатели, прочели 25903 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 8120 читатели, прочели 120785 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 5398 читатели, прочели 58807 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4565 читатели, прочели 50161 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 5699 читатели, прочели 64260 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 6507 читатели, прочели 78649 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 4565 читатели, прочели 52533 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 4469 читатели, прочели 8737 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 12491 читатели, прочели 139569 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 4919 читатели, прочели 71172 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 6422 читатели, прочели 68778 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 4585 читатели, прочели 57736 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009, прекъснато) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5430 читатели, прочели 61472 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5286 читатели, прочели 68997 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 4196 читатели, прочели 51175 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 7414 читатели, прочели 67930 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 4821 читатели, прочели 52685 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 5250 читатели, прочели 63858 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 7483 читатели, прочели 96056 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 8275 читатели, прочели 121767 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 3866 читатели, прочели 39019 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 55058 читатели, прочели 294918 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 1092 читатели, прочели 7745 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 1505 читатели, прочели 9812 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 7994 читатели, прочели 87034 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 7156 читатели, прочели 73596 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 7337 читатели, прочели 150156 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 920 читатели, прочели 19543 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2784 читатели, прочели 28895 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 16155 читатели, прочели 217969 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 1348 читатели, прочели 9272 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 1240 читатели, прочели 19210 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 8811 читатели, прочели 122199 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 735 читатели, прочели 3862 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 673 читатели, прочели 4360 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 31679 читатели, прочели 445792 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 69582 читатели, прочели 1002951 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 1481 читатели, прочели 10971 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 4980 читатели, прочели 60824 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 489 читатели, прочели 2851 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 800 читатели, прочели 3098 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 10374 читатели, прочели 72714 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 0 читатели, прочели 0 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 25426 читатели, прочели 470867 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 16040 читатели, прочели 359649 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 3311 читатели, прочели 66819 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 991 читатели, прочели 5818 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 1395 читатели, прочели 10971 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 2346 читатели, прочели 26291 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 1043 читатели, прочели 5293 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 3858 читатели, прочели 49400 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 3145 читатели, прочели 23613 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 749 читатели, прочели 6750 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 5974 читатели, прочели 59445 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 1567 читатели, прочели 9604 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 23644 читатели, прочели 252835 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1451 читатели, прочели 9789 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 668 читатели, прочели 6573 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 2110 читатели, прочели 18612 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 1504 читатели, прочели 14987 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 11651 читатели, прочели 146664 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 687 читатели, прочели 6671 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 4380 читатели, прочели 38074 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 2379 читатели, прочели 16511 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 1937 читатели, прочели 17991 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 258 читатели, прочели 2376 страници.
"Ксенофобията - стигматизиране на различните" на Дончо Градев и Александър Маринов (книжно издание 21.08.2017; електронно издание 06.09.2017) - 1473 читатели, прочели 18887 страници.
"Пепелище" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 393 читатели, прочели 2977 страници.
"Солта на земята" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 524 читатели, прочели 3201 страници.
"Изпитания" на Иван Мешинков (книжно издание 06.06.2018; електронно издание 08.01.2022) - 122 читатели, прочели 1101 страници.
"Моята журналистическа картография" на Джеки Бенадов (книжно издание 03.07.2023; електронно издание 30.07.2023) - 208 читатели, прочели 2665 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | събота, март 16, 2024 | 3:31 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.