Издателство "Фльорир"

Електронни книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 6.9.2022 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 685535 читатели, прочели 9087794 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 3472 читатели, прочели 186484 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 31970 читатели, прочели 342630 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 25143 читатели, прочели 298014 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 5987 читатели, прочели 60560 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 6105 читатели, прочели 102106 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 2925 читатели, прочели 46963 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 2665 читатели, прочели 32920 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 1360 читатели, прочели 19665 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 12481 читатели, прочели 246679 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 14342 читатели, прочели 271393 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 4231 читатели, прочели 53610 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 644 читатели, прочели 11830 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 2377 читатели, прочели 50332 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 552 читатели, прочели 8782 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009) - 1948 читатели, прочели 21348 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 3164 читатели, прочели 72492 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 5047 читатели, прочели 33307 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 5558 читатели, прочели 88551 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 3349 читатели, прочели 41544 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 3214 читатели, прочели 42205 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 2296 читатели, прочели 31394 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 11856 читатели, прочели 217224 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 11856 читатели, прочели 217224 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 1157 читатели, прочели 10425 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 1541 читатели, прочели 18520 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 12844 читатели, прочели 185559 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 2902 читатели, прочели 60073 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 751 читатели, прочели 5288 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 6047 читатели, прочели 65955 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1647 читатели, прочели 15438 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 7319 читатели, прочели 61166 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 2520 читатели, прочели 23597 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 9778 читатели, прочели 143125 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 2209 читатели, прочели 22479 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 2387 читатели, прочели 17932 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 8741 читатели, прочели 151595 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 6714 читатели, прочели 95576 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1523 читатели, прочели 21175 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 3261 читатели, прочели 57987 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1137 читатели, прочели 10488 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 1653 читатели, прочели 25728 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 7514 читатели, прочели 117247 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 5067 читатели, прочели 56973 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4331 читатели, прочели 48608 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 5482 читатели, прочели 62854 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 5992 читатели, прочели 75463 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 4323 читатели, прочели 51214 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 4230 читатели, прочели 8396 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 11693 читатели, прочели 134524 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 4771 читатели, прочели 70768 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 6039 читатели, прочели 66981 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 4262 читатели, прочели 55613 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009, прекъснато) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5113 читатели, прочели 59771 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5013 читатели, прочели 67855 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 3871 читатели, прочели 48814 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 7143 читатели, прочели 66552 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 4611 читатели, прочели 51349 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 4854 читатели, прочели 60450 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 7138 читатели, прочели 93911 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 7866 читатели, прочели 120380 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 3507 читатели, прочели 35672 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 53582 читатели, прочели 290856 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 1009 читатели, прочели 7626 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 1348 читатели, прочели 9350 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 7380 читатели, прочели 83876 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 6242 читатели, прочели 69313 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 5139 читатели, прочели 142396 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 851 читатели, прочели 19162 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2657 читатели, прочели 28521 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 15331 читатели, прочели 213930 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 1289 читатели, прочели 9170 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 1160 читатели, прочели 19097 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 8479 читатели, прочели 119951 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 655 читатели, прочели 3750 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 608 читатели, прочели 4235 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 30415 читатели, прочели 435572 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 67186 читатели, прочели 978589 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 1366 читатели, прочели 10719 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 4675 читатели, прочели 59210 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 422 читатели, прочели 2745 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 752 читатели, прочели 3038 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 10342 читатели, прочели 72610 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 24157 читатели, прочели 455864 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 15576 читатели, прочели 355798 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 3256 читатели, прочели 66699 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 838 читатели, прочели 5581 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 1293 читатели, прочели 10704 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 2208 читатели, прочели 25784 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 940 читатели, прочели 5065 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 3631 читатели, прочели 47520 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 2842 читатели, прочели 22513 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 700 читатели, прочели 6615 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 5773 читатели, прочели 58442 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 1495 читатели, прочели 9362 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 22215 читатели, прочели 245566 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1395 читатели, прочели 9698 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 609 читатели, прочели 6458 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 1954 читатели, прочели 17909 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 1453 читатели, прочели 14765 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 10374 читатели, прочели 137928 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 630 читатели, прочели 6490 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 4188 читатели, прочели 37044 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 2192 читатели, прочели 15947 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 1668 читатели, прочели 16485 страници.
"Песен за човека / Пiсня про людину" на Никола Вапцаров (книжно издание 10.06.2016; електронно издание 12.07.2016) - 1323 читатели, прочели 19667 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 258 читатели, прочели 2376 страници.
"Ксенофобията - стигматизиране на различните" на Дончо Градев и Александър Маринов (книжно издание 21.08.2017; електронно издание 06.09.2017) - 1252 читатели, прочели 15524 страници.
"Пепелище" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 292 читатели, прочели 2631 страници.
"Солта на земята" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 346 читатели, прочели 2802 страници.
"Изпитания" на Иван Мешинков (книжно издание 06.06.2018; електронно издание 08.01.2022) - 57 читатели, прочели 793 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | вторник, септември 06, 2022 | 12:03 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.