Издателство "Фльорир"

Семинар с млади поети и писатели

От 4 до 6 август 2017 г. в Старозагорски минерални бани бе проведен семинар с кръжочниците от секция "Млади поети и писатели" при Задочния творчески клуб на издателство "Фльорир". Теми на семинара бяха "Световни поети през ХVI-ХVIII в." и "Стихосбирки на млади поети, издадени през 1916-1917 г.". Организирани бяха викторина и четене сред природата. Младите творци представиха свои творби пред местната общественост.

Krasimir Georgiev | неделя, август 06, 2017 | 8:28 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Литературна награда "Ергосфера" за 2017 г. получава Георги Константинов

Носител на годишната литературна награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2017 г. е поетът Георги Константинов - за реализиране на съвместни издателски проекти и за цялостното му литературно творчество. Досегашни носители на награда "Ергосфера" са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.) и Георги Константинов (2017 г.).
Krasimir Georgiev | четвъртък, август 03, 2017 | 9:40 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Очаквайте книгата "Ксенофобията - стигматизиране на различните"

Очаквайте книгата на Дончо Градев и Александър Маринов "Ксенофобията - стигматизиране на различните", издание на издателство "Фльорир".

Krasimir Georgiev | | 9:17 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.