Издателство "Фльорир"

Международен поетичен конкурс

Каним младите поети да се включат в третия конкурс "Международна славянска поетична награда" ("Международная славянская поэтическая премия") в Харков. В конкурса могат да участват поети до 35 навършени години със свои стихове, написани на един от славянските езици: белоруски, босненски, български, македонски, полски, руски, сръбски, словашки, словенски, украински, хърватски, черногорски и чешки.
Изпратете за конкурса подборка от 5 стихотворения, включени във ваша стихосбирка или в обемни публикации в списания, алманаси и поетични сборници, публикувани през последните три години. Стихотворенията, написани на един от славянските езици, се изпращат до журито на конкурса в електронен вид на адрес: slavicprize@mail.ru  с приложен pdf-файл, потвърждаващ ISBN или ISSN на стихосбирката, списанието, алманаха или изданието с публикациите на конкурсанта. Прилагат се снимка и кратка творческа биография на автора. Стихотворенията се съпровождат с подстрочници (буквален превод) на руски или на украински език.
Стиховете на лауреатите и дипломантите на третия конкурс "Международна славянска поетична награда" ще бъдат издадени в книга.
Творби за участие в конкурса се приемат до 15 октомври 2015 г., резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 10 ноември, а тържественото връчване на наградите ще бъде на 3 декември 2015 г.
Справка можете да направите на адреса на издателство "Фльорир", София - office@fliorir.com

Krasimir Georgiev | понеделник, септември 07, 2015 | 8:37 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.