Издателство "Фльорир"

Номинации за награда "Ергосфера" за 2014 г.

Номинирани за годишната литературна награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2014 г. са: Воймир Асенов - за участие в издателски проекти и за цялостното му поетично творчество; Емил Рупел - за книгата му "Животът продължава" и за цялостното му поетично творчество; Николай Нинов - за книгата му "Врата за ада"; Веселин Георгиев - за книгата му "Друвосек"; Николай Искъров - за участие в издателски проекти и за цялостното му поетично творчество; Георги Ангелов - за поддържането на електронното списание "Литературен свят" и за цялостната му творческа дейност; Александър Морозов, Украйна - за книгата му "Поговорим о жизни и любви" и за участие в издателски проекти; Олег Демченко, Русия - за литературоведчески принос и за участие в издателски проекти; Зоран Вучич, Сърбия - за книгата му "Ръкопис, който съществува". Носителят на награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2014 г. ще бъде обявен през м. май 2014 г. Досегашни носители на награда "Ергосфера" са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.) и Янко Димов (2013 г.).

Krasimir Georgiev | четвъртък, март 06, 2014 | 1:28 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.