Издателство "Фльорир"

Публикации в руско литературно списание

В бр. 4(6)/2012 на руското литературно списание "Иртышъ Омь", издание на писателите от гр. Омск, е представен българският поет Красимир Георгиев. В броя са публикувани двуезично творби на руския класик Иван Бунин в превод на български език от Красимир Георгиев.

Krasimir Georgiev | петък, март 22, 2013 | 6:44 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.