Издателство "Фльорир"

"Увод в публичната администрация"

Излезе от печат книгата на Александър Маринов "Увод в публичната администрация", издание на издателство "Фльорир". Книгата съдържа лекционен курс, свързан с теоретичните проблеми, нормативната основа, принципите, устройството и политиките на публичната администрация, и е насочена към студентите от водещите специалности "Публична администрация", "Социология" и "Политология" към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Krasimir Georgiev | понеделник, декември 17, 2012 | 10:00 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.