Издателство "Фльорир"

Отличени творци

Във връзка 20-годишниния юбилей на ИК „Фльорир” са отличени следните автори и сътрудници на издателството:
Автори на книги с поезия - Траян Първанов (номинирани Георги Братанов, Георги Спасов, Георги Струмски, Иванко Николов, Марко Ганчев, Минко Цоневски, Николай Искъров, Радой Ралин, Траян Първанов, Христо Банковски);
Автори на книги с проза - Райко Алексиев (номинирани Александър Хараланов, Валентин Стоев, Иван Мешинков, Кирил Назъров, Кънчо Атанасов, Мирон Иванов, Николай Нинов, Райко Алексиев, Стоян Стоянов, Янко Долапчиев);
Автори с първи поетични книги - Николета Керинска (номинирани Борис Ботев, Вихра Милчева, Дария Радоилова, Ива Стаменова, Иво Петрахилски, Николета Керинска, Румяна Иванова, Славка Мариновска, Теодора Янева, Цветелина Манова);
Автори с първи книги с проза - Райна Стойкова (номинирани Анатолия Павлова, Ася Сократова, Васил Гергов, Василка Арсова, Веселин Савов, Райна Стойкова, Росица Добрева, Слав Славов, Снежана Димитрова, Таня Такова);
Автори на специализирана литература - Маньо Манев (номинирани Ваня Лазарова, Виолета Македонска, Георги Ликов, Евгени Алексиев, Иван Ангелов, Иванка Мурджева, Йордан Каменов, Маньо Манев, Марин Механджиев, Милчо Натов);
Художници - Иван Газдов (номинирани Борис Димовски, Георги Трифонов, Иван Газдов, Иван Нинов, Ишхан Нигохосян, Кирил Прашков, Петър Рашков, Румен Скорчев, Стефан Десподов, Стоян Гроздев);
Оформители - Калинка Тегова (номинирани Антон Тачев, Алла Георгиева, Георги Чавдаров, Иван Стойчев, Калинка Тегова, Красин Алексиев, Петко Минчев, Румен Симеонов, Соня Манолова, Чавдар Георгиев);
Преводачи - Благовеста Лингорска (номинирани Благовеста Лингорска, Вера Ганчева, Георги Борисов, Маргарита Видиновска, Марина Кънева, Мила Васов, Нина Венова, Пенка Асенова, Пенка Кънева, Светла Райчева);
Съставители - Георги Асьов (номинирани Антония Вирт, Величка Спасова, Георги Асьов, Георги Георгиев-Геш, Господин Колев, Елза Стоянова, Иван Славов, Кирил Стоянов, Кристел Иванова, Чайка Христова);
Рецензенти - Елена Алекова (номинирани Войчех Галонзка, Георги Величков, Георги Константинов, Георги Мишев, Георги Н. Николов, Елена Алекова, Йордан Василев, Капка Панайотова, Никола Иванов, Сесилия Чудилова);
Редактори - Елка Димитрова (номинирани Георги Колев, Георги Ралчев, Димитър Яръмов, Елка Димитрова, Емил Рупел, Живка Дамянова, Иван Дончев, Красимир Георгиев, Николай Н. Нинов, Петя Керинска).

Krasimir Georgiev | петък, април 29, 2011 | 9:35 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.