Издателство "Фльорир"

Литературно четене

На 10.03.2011 г. в гр. Банкя бе проведена творческа среща на членове на секция "Поезия" при клуб "Млади поети и писатели" към издателство "Фльорир". Пред местната общественост със свои стихове се представиха младите таланти Валя Стаменова, Добринка Панова, Христина Динкова, Павел Загоров, Захари Чалъков, Петя Михайлова, Петя Горчева, Траяна Бачкова, Поли Атанасова, Валерия Дойнова и др.

Krasimir Georgiev | петък, март 11, 2011 | 1:42 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.