Издателство "Фльорир"

"Водич за раj"

Сръбското издателство "Свети Сава" в Белград отпечата стихосбирката на Красимир Георгиев "Водич за раj". В книгата са включени стотина стихотворения, поетични фрагменти и двустишия на поета от стихосбирките му "Тунелът", "Двустишия на Красимир" и "Пътеводител към рая". Поезията в стихосбирката "Водич за раj" е представена на сръбски и на български език. "Водич за раj" е втората книга на Красимир Георгиев, издадена в Сърбия.

Krasimir Georgiev | събота, февруари 12, 2011 | 8:16 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.