Издателство "Фльорир"

"Второто разпятие на Христос"


Издателство "Фльорир" пусна на книжния пазар книгата на Валентин Стоев "Второто разпятие на Христос".
Издателство "Фльорир" и Google Books пуснаха и електронно издание на книгата "Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев.

Krasimir Georgiev | неделя, януари 09, 2011 | 4:52 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.