Издателство "Фльорир"

Методология на посредническия бизнес

Очаквайте книгата на Десислав Кръстев "Методология на посредническия бизнес при сделки с недвижими имоти" - том първи, издание на издателство "Фльорир". Заявки за абониране за двата тома на методологията могат да се правят на office@fliorir.com.

Krasimir Georgiev | неделя, февруари 21, 2010 | 4:49 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.