Издателство "Фльорир"

Литературно четене

На 23.09.2009 г. в салона на ул. "Георги Бенковски" № 25 в София бе проведено литературно четене на членове на Съюза на литераторите в България.

Krasimir Georgiev | четвъртък, септември 24, 2009 | 1:06 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.