Издателство "Фльорир"

14 нови електронни издания

През месец септември 2009 г. издателство "Фльорир" и "Google Book" пуснаха онлайн варианти на книгите на издателство "Фльорир" "Сага за самотници" на Красимир Георгиев, "Вицове за студенти" на Красимир Георгиев, "Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска, "Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа, "Златна кобилка" на Георги Дренчев, "Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева, "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска, "Пет минути любов" на Николета Керинска, "Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев, "Невчесани мисли" І изд. на Станислав Йежи Лец, "Второгласен път" на Алекси Тасев, "Безплътна броня" на Румяна Иванова, "Място под слънцето" на Кънчо Атанасов и "Българските книжни пари, каталог 1885-1996" на Милчо Натов и Георги Ликов.

Krasimir Georgiev | петък, септември 04, 2009 | 1:07 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.