Издателство "Фльорир"

Литературно четене

На 23.09.2009 г. в салона на ул. "Георги Бенковски" № 25 в София бе проведено литературно четене на членове на Съюза на литераторите в България.

Krasimir Georgiev | четвъртък, септември 24, 2009 | 1:06 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Есенен семинар

От 18 до 20 септември 2009 г. в Старозагорски минерални бани бе проведен семинар на членовете на Задочния творчески клуб към издателство "Фльорир" и членовете на творчески клуб "Млади поети и писатели" към издателство "Фльорир". Основна тема на семинара, в който участваха над 30 творци и литератори, бе "Литературни жанрове". Организирано бе литературно четене пред местната общественост.

Krasimir Georgiev | вторник, септември 22, 2009 | 1:35 пр.об. | Коментари 1

_____________________________________________________________________

14 нови електронни издания

През месец септември 2009 г. издателство "Фльорир" и "Google Book" пуснаха онлайн варианти на книгите на издателство "Фльорир" "Сага за самотници" на Красимир Георгиев, "Вицове за студенти" на Красимир Георгиев, "Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска, "Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа, "Златна кобилка" на Георги Дренчев, "Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева, "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска, "Пет минути любов" на Николета Керинска, "Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев, "Невчесани мисли" І изд. на Станислав Йежи Лец, "Второгласен път" на Алекси Тасев, "Безплътна броня" на Румяна Иванова, "Място под слънцето" на Кънчо Атанасов и "Българските книжни пари, каталог 1885-1996" на Милчо Натов и Георги Ликов.

Krasimir Georgiev | петък, септември 04, 2009 | 1:07 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.