Издателство "Фльорир"

19 нови електронни издания

През месец юни 2009 г. издателство "Фльорир" и "Google Book" пуснаха онлайн варианти на книгите на издателство "Фльорир" "Безсезонна жена" на Славка Мариновска, "Гумената жена" на Александър Холандер, "Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев, "Арбитражът" на Маньо Манев, "Морето отвътре" на Минко Цоневски, "Висока светлина" на ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев, "Огражден" на Кирил Назъров, "Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън, "Иносказания" на Стоян Стоянов, "Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров, "Върхът на дъното" на Георги Братанов, "Съществуване" на Георги Спасов, "Вицове за футбола" на Стоян Гроздев, "Вицове за семейни" на Кристел Иванова, "Вицове за жените" на Господин Колев, "Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска, "Вицове за попове" на Красимир Георгиев, "Вицове за артисти" на Красимир Георгиев и "High Light", Balkan literary almanac.

Krasimir Georgiev | неделя, юни 14, 2009 | 6:27 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.