Издателство "Фльорир"

Литературно четене

На 20.05.2009 г. в салона на сградата на Посолството на мира на ул. "Георги Бенковски" № 25 в София бе проведено литературно четене на членове на Съюза на литераторите в България. Пред публиката със свои нови творби се представиха Павел Добрев, Красимир Георгиев, Константин Златев, Сийка Йорданова, Йото Цаневски, Лили Ангелова, Вълчо Камбуров, Румяна Русева, Ясен Кавадарков, Йоло Денев и др.

Krasimir Georgiev | сряда, май 20, 2009 | 10:44 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.