Издателство "Фльорир"

Очаквайте учебника "CASE технологии"

Очаквайте учебника “CASE технологии” на Ваня Лазарова, издание на издателство “Фльорир”. Учебникът “CASE технологии” е предназначен за студентите от специалност “Бизнес информатика”, които изучават дисциплината Кейс технологии (Computer-aided software engineering Technologies) в рамките на бакалавърския курс на обучение в УНСС.

Krasimir Georgiev | събота, декември 06, 2008 | 2:12 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.