Издателство "Фльорир"

Балкански афоризми

В Македонския културен институт в София ще бъде представена двутомната "Антология на балканския афоризъм" със съставител Васил Толевски. В антологията са включени следните български автори: Борис Арнаудов, Димитър Керелезов, Димитър Атанасов, Димитър Атов, Георги Бербенков, Борислав Ганчев, Красимир Георгиев, Христо Георгиев, Пламен Георгиев, Петър Гонков, Кръстьо Дамянов, Слав Делиславов, Христо Димиев, Богомил Евтимов, Веселин Зидаров, Милош Зяпков, Калин Калинов, Иван Коларов, Петко Колев, Георги Константинов, Петър Краевски, Георги Маков, Динко Павлов, Светослав Пенчев, Донка Райнова, Турхан Расиев, Георги Роботов, Цветан Розов, Ангел Славилов, Рангел Стаменов, Стоян Стоянов и Георги Тихолов.

Krasimir Georgiev | неделя, декември 21, 2008 | 1:29 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Eлектронните книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 31 декември 2008 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 3112 читатели, прочели 106 734 страници.
Посещаемост на електронните книги на издателство "Фльорир" до 31 декември 2008 г.:
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 550 читатели, прочели 35 172 страници;
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 398 читатели, прочели 13 987 страници;
"Лабиринтът - том І" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 722 читатели, прочели 14 084 страници;
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 356 читатели, прочели 11 285 страници;
"Лабиринтът - том ІІ" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 339 читатели, прочели 14 439 страници;
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 317 читатели, прочели 11 101 страници;
"Waste Reduction and Minimization in Mining" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 383 читатели, прочели 4803 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) – 47 читатели, прочели 1863 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009).
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 03.02.2009).
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 10.02.2009).
Информацията е актуализирана до края на 2008 г.

Посещаемост на електронните книги на издателство "Фльорир" през м. декември 2008 г. (715 читатели, прочели 35 369 страници):
"Тунелът" на Красимир Георгиев - 115 читатели, прочели 10 465 страници;
"Любов на живо" на Александър Хараланов - 136 читатели, прочели 4151 страници;
"Лабиринтът - том І" на Георги Спасов - 117 читатели, прочели 4933 страници;
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова - 83 читатели, прочели 3890 страници;
"Лабиринтът - том ІІ" на Георги Спасов - 85 читатели, прочели 4994 страници;
"Отвъд огледалото" на Таня Такова - 83 читатели, прочели 4072 страници;
"Waste Reduction and Minimization in Mining" на Марин Механджиев - 49 читатели, прочели 1001 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева – 47 читатели, прочели 1863 страници.

Посещаемост на електронните книги на издателство "Фльорир" през м. януари 2009 г. (817 читатели, прочели 34 698 страници):
"Тунелът" на Красимир Георгиев - 130 читатели, прочели 9701 страници;
"Любов на живо" на Александър Хараланов - 188 читатели, прочели 3996 страници;
"Лабиринтът - том І" на Георги Спасов - 135 читатели, прочели 3906 страници;
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова - 73 читатели, прочели 3496 страници;
"Лабиринтът - том ІІ" на Георги Спасов - 73 читатели, прочели 3817 страници;
"Отвъд огледалото" на Таня Такова - 62 читатели, прочели 3861 страници;
"Waste Reduction and Minimization in Mining" на Марин Механджиев - 39 читатели, прочели 717 страници;
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева – 56 читатели, прочели 2298 страници;
"Врата за ада" на Николай Нинов - 61 читатели, прочели 2906 страници.
Информацията е актуализирана до края на месец януари 2009 г.
Общо 3929 читатели, прочели 141 432 страници.

Krasimir Georgiev | събота, декември 20, 2008 | 4:54 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Очаквайте "Притча за пшениченото зърно"

Очаквайте книгата на Иван Ангелов "Притча за пшениченото зърно", издание на издателство "Фльорир".

Krasimir Georgiev | петък, декември 19, 2008 | 12:05 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Онлайн издание на "Таблетка шепотин"

Издателство "Фльорир" и "Google Book" пуснаха електронно издание на книгата на Вихра Милчева "Таблетка шепотин".

Krasimir Georgiev | сряда, декември 17, 2008 | 3:31 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Очаквайте учебника "CASE технологии"

Очаквайте учебника “CASE технологии” на Ваня Лазарова, издание на издателство “Фльорир”. Учебникът “CASE технологии” е предназначен за студентите от специалност “Бизнес информатика”, които изучават дисциплината Кейс технологии (Computer-aided software engineering Technologies) в рамките на бакалавърския курс на обучение в УНСС.

Krasimir Georgiev | събота, декември 06, 2008 | 2:12 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.