Издателство "Фльорир"

"Антология на балканския афоризъм"

Излязоха от печат двата тома на "Антология на балканския афоризъм" със съставител Васил Толевски. В изданията с общ обем от 1250 страници са включени афоризми, хумористични миниатюри и сатирични фрагменти на автори от всички балкански страни. България е представена с афоризми на Йордан Попов, Тодор Климентов, Красимир Георгиев, Турхан Расиев и др.

Krasimir Georgiev | вторник, юли 15, 2008 | 6:39 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.