Издателство "Фльорир"

Памет за Райко Алексиев


На 7 март се навършват 115 години от рождението на видния български публицист, писател и художник Райко Алексиев. Райко Николов Алексиев (псевдоним Фра Дяволо) е роден на 7 март 1893 г. в Пазарджик. Работил е като редактор на хумористичните издания сп. "Барабан", сп. "Смях", сп. "Людокос", сп. "Българан", сп. "Маска", във в. "Зора" и др. От 1932 г. до 1944 г. редактира и издава в. "Щурец". Автор е на няколко сборника с хумористични разкази и фейлетони, участвал е в няколко художествени изложби. Под талантливото му перо традиционният битово-еснафски хумор се издига до ярка критика на ниските човешки страсти, до безкомпромисно бичуване на недъзите на времето и обществото. Райко Алексиев е убит от емисарите на "народната" власт на 18 ноември 1944 г. Част от творчеството на Райко Алексиев е събрана в книгата "Гуньо Гъсков", издание на издателство "Фльорир".

Krasimir Georgiev | четвъртък, март 06, 2008 | 11:53 сл.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.