Издателство "Фльорир"

Дарени книги на издателство "Фльорир"

С писмо № 93 от 11.01.2008 г., подписано от проф. д.ф.н. Боряна Христова, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" благодари на издателство "Фльорир" за дарените комплекти с книги. Дарените книги на издателство "Фльорир" са изпратени по програмата за международен книгообмен в Конгресната библиотека във Вашингтон и в Библиотеката за чуждестранна литература в Москва.

Krasimir Georgiev | четвъртък, февруари 14, 2008 | 10:17 сл.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.