Издателство "Фльорир"

"Кървави криле на кръвожадни птици"

Издателство "Фльорир". "Кървави криле на кръвожадни птици" от Красимир Георгиев. Откъс от роман.

Krasimir Georgiev | понеделник, февруари 25, 2008 | 2:51 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Дарени книги на издателство "Фльорир"

С писмо № 93 от 11.01.2008 г., подписано от проф. д.ф.н. Боряна Христова, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" благодари на издателство "Фльорир" за дарените комплекти с книги. Дарените книги на издателство "Фльорир" са изпратени по програмата за международен книгообмен в Конгресната библиотека във Вашингтон и в Библиотеката за чуждестранна литература в Москва.

Krasimir Georgiev | четвъртък, февруари 14, 2008 | 10:17 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Издателство "Фльорир", онлайн и аудиодраматизация

Имате възможност да прочетете онлайн книгите на издателство "Фльорир" "Лабиринтът" - том първи, на Георги Спасов (608 стр., проза), "Лабиринтът" - том втори, на Георги Спасов (680 стр., поезия), "Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (монография на английски, "Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants"), "Тунелът" на Красимир Георгиев, "Любов на живо" на Александър Хараланов, "Отвъд огледалото" на Таня Такова, "Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова, "Таблетка шепотин" на Вихра Милчева, "Врата за ада" на Николай Нинов, а също да прослушате 8-часовата аудиодраматизация по романа за деца и юноши на Красимир Георгиев "Пратеникът на Петльовото гребенче" в изпълнение на артиста Петър Евангелатов.

Krasimir Georgiev | събота, февруари 02, 2008 | 5:08 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.