Издателство "Фльорир"

Нов учебник по счетоводство

Излезе от печат учебникът "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Михайлова Македонска, издание на издателство "Фльорир". Учебникът е предназначен за студентите от ВСУ "Любен Каравелов" в София, за студентите от строителните факултети и колежите по строителство от икономическите висши учебни заведения и за специалистите в сферата на счетоводството на строителния бизнес.

Krasimir Georgiev | четвъртък, октомври 25, 2007 | 9:08 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.