Издателство "Фльорир"

Нов учебник по счетоводство

Излезе от печат учебникът "Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Михайлова Македонска, издание на издателство "Фльорир". Учебникът е предназначен за студентите от ВСУ "Любен Каравелов" в София, за студентите от строителните факултети и колежите по строителство от икономическите висши учебни заведения и за специалистите в сферата на счетоводството на строителния бизнес.

Krasimir Georgiev | четвъртък, октомври 25, 2007 | 9:08 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

"Лабиринтът" - том втори, на Георги Спасов

Labirintut
Излезе от печат книгата на Георги Спасов „Лабиринтът” – том втори, издание на издателство „Фльорир”. Книгата, издадена със съдействието на Министерството на културата и на „Овергаз”, включва 421 поеми, стихотворения, фрагменти и стихограми на Георги Спасов от книгите му „Вест”, „Добрият човек”, „Свободен пейзаж”, „Вечен живот” и „Памет”, от неиздадени книги на
поета, публикации в печата и непубликувани творби. Обем 680 страници, твърда корица с обложка, цена 15,00 лв.

Krasimir Georgiev | вторник, октомври 23, 2007 | 2:28 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.