Издателство "Фльорир"

Оферта към авторите на стихосбирки

От началото на м. юни до края на м. септември 2007 г. издателство „Фльорир" предлага на авторите специална оферта за подготовката и отпечатването на тяхна стихосбирка, включваща поемането от издателството на 15 % от разходите по издаването на книгата. Издателство „Фльорир" се ангажира с цялостната редакционна и издателска дейност, включваща редактиране, коригиране, художествено оформление, техническо редактиране, оформление на корици, предпечатна подготовка, цветоотделки, издаване на ISBN номер, печат, вкарване на заглавието в интернет пространството, реклама и книгоразпространение.

Krasimir Georgiev | четвъртък, юни 07, 2007 | 6:49 пр.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.