Издателство "Фльорир"

Портрет на писателя Георги Спасов


Портрет на писателя Георги Спасов (1943-2001 г.) бе нарисуван от художника Иван Нинов. Иван Нинов е художник на подготвяната от издателство "Фльорир" поетична книга на Георги Спасов "Лабиринтът" - том втори.

Krasimir Georgiev | неделя, юни 10, 2007 | 7:24 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Оферта към авторите на стихосбирки

От началото на м. юни до края на м. септември 2007 г. издателство „Фльорир" предлага на авторите специална оферта за подготовката и отпечатването на тяхна стихосбирка, включваща поемането от издателството на 15 % от разходите по издаването на книгата. Издателство „Фльорир" се ангажира с цялостната редакционна и издателска дейност, включваща редактиране, коригиране, художествено оформление, техническо редактиране, оформление на корици, предпечатна подготовка, цветоотделки, издаване на ISBN номер, печат, вкарване на заглавието в интернет пространството, реклама и книгоразпространение.

Krasimir Georgiev | четвъртък, юни 07, 2007 | 6:49 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Културна организация

С удостоверение на министъра на културата проф. Стефан Данаилов издателство "Фльорир" е вписано като културна организация в регистъра на Министерството на културата по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Krasimir Georgiev | | 6:41 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.