Издателство "Фльорир"

"Без срам" на Дария Радоилова

Излезе от печат стихосбирката на Дария Радоилова "Без срам". Книгата
включва 32 стихотворения на младата поетеса, сред които доминира
любовната асоциативна лирика. Илюстрациите в книгата са на авторката, а
"Без срам" определено е успешен творчески дебют на Дария Радоилова.

Krasimir Georgiev | петък, април 13, 2007 | 6:50 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.