Издателство "Фльорир"

Стихосбирка на Теодора Янева

Излезе от печат стихосбирката на Теодора Янева "Когато отмине студът", издателство "Фльорир", София.

krasin | сряда, май 17, 2006 | 11:32 сл.об.

_____________________________________________________________________

Коментари: 0

Публикуване на коментар

<< Обратно

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.