Издателство "Фльорир"

Издателство “Фльорир” ще ви помогне да подготвите и отпечатате своя книга. Към “Фльорир” можете да се обърнете както с конкретна поръчка за дадено печатно издание, така и за съвет в областта на стиловото редактиране, художественото оформление, предпечатната подготовка, книгоиздаването и книгоразпространението. Издателство “Фльорир” е творчески съпричастно в процеса на подготовката и издаването на стойностни стихосбирки при изгодни за авторите и спонсорите договорни условия.

Младите творци могат да кандидатстват за участие в творческия клуб “Млади поети и писатели”, а любителите на научните мистерии могат да кандидатстват за участие в групата за картотекиране, изследване и интерпретиране на паранормални явления “Ергосфера”.

Периодично на книжните борси пускаме книги с голямо намаление на цените.

Предлагаме ви да се включите в динамичния и нестандартен живот на подразделенията на издателство “Фльорир”. Ако имате творчески потенциал, разкрепостен дух и творческо упорство.

Add to Google


Изглед: Списание | Хронология | Мозайка | Карти

_____________________________________________________________________

Електронни книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 8.1.2022 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 668219 читатели, прочели 8948661 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 3432 читатели, прочели 186049 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 30666 читатели, прочели 334861 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 24417 читатели, прочели 294806 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 5836 читатели, прочели 59938 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 5973 читатели, прочели 101459 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 2852 читатели, прочели 46734 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 2524 читатели, прочели 32676 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 1312 читатели, прочели 19564 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 12107 читатели, прочели 243423 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 13951 читатели, прочели 265497 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 4205 читатели, прочели 53448 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 633 читатели, прочели 11704 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 2326 читатели, прочели 49975 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 534 читатели, прочели 8732 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009, прекъснато) - 1876 читатели, прочели 20801 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 3097 читатели, прочели 72072 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 4883 читатели, прочели 32465 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 5411 читатели, прочели 87557 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 3148 читатели, прочели 40723 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 3047 читатели, прочели 41182 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 2162 читатели, прочели 30854 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 11650 читатели, прочели 214255 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 11650 читатели, прочели 214255 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 1131 читатели, прочели 10353 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 1508 читатели, прочели 18271 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 12620 читатели, прочели 183542 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 2848 читатели, прочели 59711 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 749 читатели, прочели 5281 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 5865 читатели, прочели 64953 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1600 читатели, прочели 15267 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 7044 читатели, прочели 59666 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 2426 читатели, прочели 23023 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 9680 читатели, прочели 142314 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 2139 читатели, прочели 21934 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 2325 читатели, прочели 17690 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 8493 читатели, прочели 148940 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 6588 читатели, прочели 94900 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1501 читатели, прочели 21116 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 3204 читатели, прочели 57364 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1116 читатели, прочели 10391 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 1621 читатели, прочели 25390 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 7347 читатели, прочели 115720 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4883 читатели, прочели 55704 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4226 читатели, прочели 47877 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 5322 читатели, прочели 61602 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 5797 читатели, прочели 74064 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 4226 читатели, прочели 50531 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 3950 читатели, прочели 8109 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 11353 читатели, прочели 131848 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 4688 читатели, прочели 70329 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 5813 читатели, прочели 66210 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 4159 читатели, прочели 54763 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 5001 читатели, прочели 58892 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 4893 читатели, прочели 67267 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 3762 читатели, прочели 47915 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 6886 читатели, прочели 65517 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 4480 читатели, прочели 50423 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 4639 читатели, прочели 58309 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 6941 читатели, прочели 91194 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 7690 читатели, прочели 119660 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 3311 читатели, прочели 33939 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 52963 читатели, прочели 288019 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 991 читатели, прочели 7570 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 1332 читатели, прочели 9265 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 7138 читатели, прочели 81797 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 6044 читатели, прочели 67506 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 5031 читатели, прочели 139760 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 842 читатели, прочели 19099 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2633 читатели, прочели 28359 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 15057 читатели, прочели 211421 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 1268 читатели, прочели 9059 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 1149 читатели, прочели 19068 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 8342 читатели, прочели 118792 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 643 читатели, прочели 3724 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 600 читатели, прочели 4204 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 29727 читатели, прочели 427499 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 66373 читатели, прочели 966439 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 1306 читатели, прочели 10491 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 4520 читатели, прочели 57698 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 417 читатели, прочели 2707 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 736 читатели, прочели 2991 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 10084 читатели, прочели 71256 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 23567 читатели, прочели 449534 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 15266 читатели, прочели 352621 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 3241 читатели, прочели 66612 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 811 читатели, прочели 5434 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 1268 читатели, прочели 10583 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 2161 читатели, прочели 25665 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 920 читатели, прочели 5016 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 3540 читатели, прочели 46846 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 2676 читатели, прочели 21695 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 695 читатели, прочели 6599 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 5596 читатели, прочели 57564 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 1441 читатели, прочели 9185 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 21491 читатели, прочели 240276 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1375 читатели, прочели 9565 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 585 читатели, прочели 6416 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 1907 читатели, прочели 17780 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 1421 читатели, прочели 14640 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 9867 читатели, прочели 130133 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 612 читатели, прочели 6286 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 4059 читатели, прочели 36537 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 2052 читатели, прочели 15160 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 1473 читатели, прочели 15428 страници.
"Песен за човека / Пiсня про людину" на Никола Вапцаров (книжно издание 10.06.2016; електронно издание 12.07.2016) - 1230 читатели, прочели 18132 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 258 читатели, прочели 2376 страници.
"Ксенофобията - стигматизиране на различните" на Дончо Градев и Александър Маринов (книжно издание 21.08.2017; електронно издание 06.09.2017) - 1175 читатели, прочели 14449 страници.
"Пепелище" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 266 читатели, прочели 2531 страници.
"Солта на земята" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 314 читатели, прочели 2575 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | събота, януари 08, 2022 | 6:00 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Носител на литературната награда „Ергосфера” за 2021 г. е Велизар Николов


Носител на годишната литературна награда „Ергосфера” на изд. „Фльорир” за 2021 г. е поетът Велизар Николов – за съвместни издателски проекти и за цялостната му литературна дейност. Досегашни носители на награда „Ергосфера” са: 
Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.), Георги Константинов (2017 г.), Елена Алекова (2018 г.), Кирил Назъров (2019 г.), Йордан Каленов (2020 г.) и Велизар Николов (2021 г.).

Krasimir Georgiev | събота, ноември 13, 2021 | 7:17 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

30 години от основаването на издателство „Фльорир”

Навършиха се 30 години от основаването на издателство „Фльорир”. Издателство „Фльорир” се занимава с цялостна издателска дейност: литературна подготовка, предпечатна подготовка, печат на книги и книгоразпространение. „Фльорир” се утвърди като едно от най-престижните български издателства, което не прави компромиси с литературните стойности. В издателство „Фльорир” са отпечатани над 500 книги на авторитетни български творци като Райко Алексиев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Георги Спасов, Николай Нинов, Желю Желев, Кънчо Атанасов, Георги Братанов, Георги Струмски, Траян Първанов, Кирил Назъров, Емил Рупел и др., и на известни автори от над 20 страни, сред които Станислав Йежи Лец, Ришард Капушчински, Ръдиърд Киплинг, Майкъл Крайтън, Вилхелм Хауф, Оскар Уайлд, Барон Олшеври, Джералд Булит, Мати Юряня Йоенсу, Александър Морозов, Зоран Вучич, Слободан Стоядинович и мн. др. Сътрудници и оформители на издателството са талантливи български художници като Иван Газдов, Стефан Десподов, Ишхан Нигохосян, Димитър Донев, Стоян Гроздев, Георги Трифонов, Румен Скорчев, Петър Рашков, Кирил Прашков и др. Активна дейност развиват и секциите към Задочния творчески клуб на изд. „Фльорир”, особено кръжочната група на младите поети и писатели. В издателството отпечатаха първите си книги близо 150 млади български творци. Много автори на „Фльорир” са носители на национални и международни литературни награди.  

Krasimir Georgiev | неделя, февруари 21, 2021 | 10:57 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Носител на литературната награда „Ергосфера” за 2020 г. е Йордан Каменов

Носител на годишната литературна награда „Ергосфера” на изд. „Фльорир” за 2020 г. е писателят Йордан Каменов – за книгата му „Преди и сега – равно на всякога”, издание на изд. „Фльорир”, за съвместни издателски проекти и за цялостната му дейност в областта на литературната история, литературната критика, есеистика, публицистика и музеология. Досегашни носители на награда „Ергосфера” са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.), Георги Константинов (2017 г.), Елена Алекова (2018 г.) и Кирил Назъров (2019 г.).

Krasimir Georgiev | четвъртък, август 20, 2020 | 5:03 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Аудиодраматизация на романа "Пратеникът на Петльовото гребенче"

Аудиодраматизация на романа за деца "Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев, издание на издателство "Фльорир". Романът "Пратеникът на Петльовото гребенче" е носител на наградата "Калина Малина" за 1993 г.

Krasimir Georgiev | вторник, март 17, 2020 | 12:47 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Преводачи на поезия на български поети на руски език

Преводачи на поезия на български поети на руски език: Айдын Тарик, Александр Балтин, Александр Борисов, Александр Воронин, Александр Гатов, Александр Иванченко, Александър Руденко, Александр Суворый, Александр Яшин, Алексей Сурков, Анатолий Кудрейко, Анатолий Найман, Андрей Герасимов, Андрей Глоба, Анна Ахматова, Анна Лындина, Аркадий Белкин, Арсений Тарковский, Борис Гудков, Борис Иринин, Борис Слуцкий, Булат Окуджава, Бэлла Пан, Валентин Арсеньев, Валентин Корчагин, Валерий Веселов, Валерий Латынин, Валерий Хатюшин, Валерий Яковчук, Василий Журавлёв, Венедикт Виноградов, Вера Инбер, Веселин Георгиев, Виктор Ляпин, Виктор Ратьковский, Владимир-Георгий Ступников, Владимир Игнатьевых, Владимир Карпеченко, Владимир Корнилов, Владимир Лисуков, Владимир Лифшиц, Владимир Луговской, Владимир Нехаев, Владимир Разумов, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Владимир Стафидов, Владимир Фирсов, Владислав Левитин, Всеволод Кузнецов, Вячеслав Куприянов, Галина Дмитриева, Галина Дубинина, Галина Климова, Галина Шестакова, Григорий Шувалов, Григорий Чернейко, Давид Самойлов, Денис Карасёв, Денис Коротаев, Димитър Ганев, Димитър Дянков, Дмитрий Павлычко, Дмитро Щербина, Дорота Свяцка, Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко, Евгений Лесин, Евгений Лукин, Евгений Харитонов, Евгений Хортицкий, Евгения25, Елена Зейферт, Елена Кама, Елена Курелла, Елена Степанова, Емануил Попдимитров, Жанна Перковская, Иван Голубничий, Инал Плиев, Инесса Соколова, Инна Кашежева, Инна Лиснянская, Ирина Василькова, Ирина Железнова, Ирина Каховская Калитина, Ирина Петрова, Ирина Токмакова, Ирина Цапковская, Исроэл Некрасов, Климентина Иванова, Константин Бальмонт, Константин Ваншенкин, Константин Васильев, Красимир Георгиев, Лариса Семиколенова, Лаура Пехливанова, Левдо, Лев Дымов, Лев Озеров, Леонид Богаевски, Леонид Мартынов, Лилия Охотницкая, Лорина Дымова, Любовь Иващенко-Сизых, Любовь Цай, Любовь Шикторова, Людмила Викторовна Фили-Грань, Людмила Денисова, Людмила Константинова, Людмила Пургина, Людмила Салтыкова, Максим Замшев, Маргарита Алигер, Маргарита Виталина, Марина Барщевская, Марина Цветаева, Мария Борисова, Мария Павлова, Мария Петровых, Марк Болдырев, Михаил Зенкевич, Михаил Кудинов, Михаил Медведев, Михаил Рахманов, М. Юн, Надежда Кондакова, Надежда Попова, Надежда Прохорова, Надежда Яцевич, Наталия Ванханен, Наталия Ерменкова, Наталья Камовникова, Наталья Каретникова, Наталия Кроль, Наталья Лясковская, Наталья Тимашевская, Наталья Харина, Натэлла Горская, Наум Гребнев, Николай Асеев, Николай Божиков, Николай Глазков, Николай Рыленков, Николай Сысойлов, Николай Тихонов, Нил Гилевич, Нина Цурикова, Олег Дмитриев, Олег Шестинский, Ольга Кайдалова, Ольга Клеменсия, Ольга Мальцева-Арзиани, Ольга Полякова, Ольга Ступенькова, Ольга Шаховская, Павел Антокольский, Павел Железнов, Пётр Голубков, Пётр Семынин, Раиса Пепескул, Роберт Рождественский, Роза Хастян, Самуил Маршак, Светлана Замлелова, Семён Кирсанов, Сергей Бобков, Сергей Городецкий, Сергей Литвиненко, Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Сергей Надеев, Сергей Серапин Пинус, Сергей Фомин, Сергей Шелковый, Сергей Шервинский, Славимир Генчев, Тамара Пеункова, Тамара Шелехова, Татьяна Макарова, Терджиман Кырымлы, Тина Шанаева, Ульмас Искандер, Федор Семченко, Юлия Друнина, Юнна Мориц, Юрий Баранов, Юрий Левитанский, Юрий Мухин, Юрий Сарсаков, Юрий Юрк, Юрий Юрченко.

Krasimir Georgiev | петък, февруари 21, 2020 | 3:16 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

29 години от основаването на издателство „Фльорир”

Навършиха се 29 години от основаването на издателство „Фльорир”. „Фльорир” се утвърди като едно от най-престижните български издателства, което не прави компромиси с литературните стойности. В издателство „Фльорир” са отпечатани над 500 книги на авторитетни български творци като Райко Алексиев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Георги Спасов, Николай Нинов, Желю Желев, Кънчо Атанасов, Георги Братанов, Георги Струмски, Траян Първанов, Кирил Назъров, Емил Рупел и др., и на известни автори от над 20 страни, сред които Станислав Йежи Лец, Ришард Капушчински, Ръдиърд Киплинг, Майкъл Крайтън, Вилхелм Хауф, Оскар Уайлд, Барон Олшеври, Джералд Булит, Мати Юряня Йоенсу, Александър Морозов, Зоран Вучич, Слободан Стоядинович и мн. др. Сътрудници и оформители на издателството са талантливи български художници като Иван Газдов, Стефан Десподов, Ишхан Нигохосян, Димитър Донев, Стоян Гроздев, Георги Трифонов, Румен Скорчев, Петър Рашков, Кирил Прашков и др. Активна дейност развиват и секциите към Задочния творчески клуб на изд. „Фльорир”, особено кръжочната група на младите поети и писатели. В издателството отпечатаха първите си книги близо 100 млади български творци. Много автори на „Фльорир” са носители на национални и международни литературни награди. Колективът на „Фльорир” благодари на своите читатели и приятели за изпратените поздравления във връзка с 29-ата годишнина на издателството.

Krasimir Georgiev | сряда, февруари 05, 2020 | 11:30 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.