Издателство "Фльорир"

Издателство “Фльорир” ще ви помогне да подготвите и отпечатате своя книга. Към “Фльорир” можете да се обърнете както с конкретна поръчка за дадено печатно издание, така и за съвет в областта на стиловото редактиране, художественото оформление, предпечатната подготовка, книгоиздаването и книгоразпространението. Издателство “Фльорир” е творчески съпричастно в процеса на подготовката и издаването на стойностни стихосбирки при изгодни за авторите и спонсорите договорни условия.

Младите творци могат да кандидатстват за участие в творческия клуб “Млади поети и писатели”, а любителите на научните мистерии могат да кандидатстват за участие в групата за картотекиране, изследване и интерпретиране на паранормални явления “Ергосфера”.

Периодично на книжните борси пускаме книги с голямо намаление на цените.

Предлагаме ви да се включите в динамичния и нестандартен живот на подразделенията на издателство “Фльорир”. Ако имате творчески потенциал, разкрепостен дух и творческо упорство.

Add to Google


Изглед: Списание | Хронология | Мозайка | Карти

_____________________________________________________________________

30 години от основаването на издателство „Фльорир”

Навършиха се 30 години от основаването на издателство „Фльорир”. Издателство „Фльорир” се занимава с цялостна издателска дейност: литературна подготовка, предпечатна подготовка, печат на книги и книгоразпространение. „Фльорир” се утвърди като едно от най-престижните български издателства, което не прави компромиси с литературните стойности. В издателство „Фльорир” са отпечатани над 500 книги на авторитетни български творци като Райко Алексиев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Георги Спасов, Николай Нинов, Желю Желев, Кънчо Атанасов, Георги Братанов, Георги Струмски, Траян Първанов, Кирил Назъров, Емил Рупел и др., и на известни автори от над 20 страни, сред които Станислав Йежи Лец, Ришард Капушчински, Ръдиърд Киплинг, Майкъл Крайтън, Вилхелм Хауф, Оскар Уайлд, Барон Олшеври, Джералд Булит, Мати Юряня Йоенсу, Александър Морозов, Зоран Вучич, Слободан Стоядинович и мн. др. Сътрудници и оформители на издателството са талантливи български художници като Иван Газдов, Стефан Десподов, Ишхан Нигохосян, Димитър Донев, Стоян Гроздев, Георги Трифонов, Румен Скорчев, Петър Рашков, Кирил Прашков и др. Активна дейност развиват и секциите към Задочния творчески клуб на изд. „Фльорир”, особено кръжочната група на младите поети и писатели. В издателството отпечатаха първите си книги близо 150 млади български творци. Много автори на „Фльорир” са носители на национални и международни литературни награди.  

Krasimir Georgiev | неделя, февруари 21, 2021 | 10:57 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Електронни книги на издателство "Фльорир"

Общо (до 18.4.2021 г.) електронните книги на издателство "Фльорир" са посетени от 645729 читатели, прочели 8774521 страници.
Посещаемост на електронните издания на книги на издателство "Фльорир":
"Тунелът" на Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.2008; електронно издание 11.09.2008) - 3386 читатели, прочели 185704 страници.
"Любов на живо" на Александър Хараланов (книжно издание 20.10.2008; електронно издание 29.09.2008) - 29322 читатели, прочели 326599 страници.
"Лабиринтът, том първи" на Георги Спасов (книжно издание 25.01.2007; електронно издание 25.07.2007) - 23351 читатели, прочели 288252 страници.
"Газирана ода за страната на облаците" на Снежана Димитрова (книжно издание 30.06.2008; електронно издание 24.07.2008) - 5684 читатели, прочели 59086 страници.
"Лабиринтът, том втори" на Георги Спасов (книжно издание 24.07.2007; електронно издание 08.12.2007) - 5846 читатели, прочели 100255 страници.
"Отвъд огледалото" на Таня Такова (книжно издание 25.04.2008; електронно издание 03.06.2008) - 2760 читатели, прочели 46188 страници.
"Waste Reduction and Minimization in Mining, Ore-Processing and Metallurgical Plants" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 06.08.2005) - 2413 читатели, прочели 31314 страници.
"Таблетка шепотин" на Вихра Милчева (книжно издание 05.09.2008; електронно издание 15.12.2008) - 1260 читатели, прочели 19433 страници.
"Врата за ада" на Николай Нинов (книжно издание 18.01.2009; електронно издание 22.01.2009) - 11592 читатели, прочели 237983 страници.
"Империята" на Ришард Капушчински (книжно издание 10.04.1994; електронно издание 02.02.2009) - 13624 читатели, прочели 263476 страници.
"CASE технологии" на Ваня Лазарова (книжно издание 20.01.2009; електронно издание 09.02.2009) - 4172 читатели, прочели 53175 страници.
"Летален изход" на Траян Първанов (книжно издание 25.12.1994; електронно издание 12.03.2009) - 626 читатели, прочели 11667 страници.
"Призрачната колесница" на Дейвис Граб, Джералд Булит, Джон Киър Крос, Ръдиърд Киплинг, Елинер Ридел, Уилки Колинз, Ралф Адам Крем, Уошингтън Ървин, Оскар Уайлд (книжно издание 20.09.1993; електронно издание 12.03.2009) - 2270 читатели, прочели 49839 страници.
"Данайски дарове" на Слободан Стоядинович (книжно издание 26.07.1996; електронно издание 12.03.2009) - 520 читатели, прочели 8615 страници.
"Тракийският конник" на Анатолия Павлова (книжно издание 22.09.2006; електронно издание 17.03.2009, прекъснато) - 1786 читатели, прочели 20355 страници.
"Вампирът от замъка на Дракула" на Барон Олшеври (книжно издание 20.01.1994; електронно издание 17.03.2009) - 2984 читатели, прочели 70941 страници.
"Преди и сега – равно на всякога" на Йордан Каменов (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 17.03.2009) - 4681 читатели, прочели 31262 страници.
"Медиацията и гражданският процес" на Маньо Манев (книжно издание 18.06.2004; електронно издание 17.03.2009) - 5204 читатели, прочели 85767 страници.
"Нежна революция" на Георги Братанов (книжно издание 25.09.1996; електронно издание 18.03.2009) - 2952 читатели, прочели 39933 страници.
"На крачка от рая" на Кънчо Атанасов (книжно издание 25.12.1995; електронно издание 18.03.2009) - 2849 читатели, прочели 40115 страници.
"Опасният свещеник" на Мати Юряня Йоенсу (книжно издание 05.08.2004; електронно издание 18.03.2009) - 1999 читатели, прочели 30244 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 05.06.2004; електронно издание 23.04.2009) - 10934 читатели, прочели 204753 страници.
"Невчесани мисли" на Станислав Йежи Лец (книжно издание 25.05.1993; електронно издание 10.09.2009) - 10934 читатели, прочели 204753 страници.
"Без срам" на Дария Радоилова (книжно издание 28.04.2007; електронно издание 24.04.2009) - 1107 читатели, прочели 10239 страници.
"Ключ за горната земя" на Георги Братанов (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 24.04.2009) - 1465 читатели, прочели 18054 страници.
"Смешна тъга" на Марко Ганчев (книжно издание 13.02.2002; електронно издание 27.04.2009) - 12351 читатели, прочели 181547 страници.
"Желю в карикатури" на Красимир Георгиев, Иван Славов, Георги Братанов и Стоян Гроздев (книжно издание 10.03.1993; електронно издание 27.04.2009) - 2722 читатели, прочели 59279 страници.
"Когато отмине студът" на Теодора Янева (книжно издание 30.05.2006; електронно издание 18.05.2009) - 743 читатели, прочели 5232 страници.
"Сезони" на Ася Сократова (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 18.05.2009) - 5604 читатели, прочели 63149 страници.
"Безсезонна жена" на Славка Мариновска (книжно издание 30.09.1993; електронно издание 10.06.2009) - 1549 читатели, прочели 14888 страници.
"Гумената жена" на Александър Холандер (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.06.2009) - 6769 читатели, прочели 58319 страници.
"Намаляване и минимизиране на отпадъците в минните, обогатителните и металургичните предприятия" на Марин Механджиев (книжно издание 02.07.1996; електронно издание 14.06.2009) - 2265 читатели, прочели 22631 страници.
"Арбитражът" на Маньо Манев (книжно издание 10.04.2004; електронно издание 14.06.2009) - 9520 читатели, прочели 140926 страници.
"Морето отвътре" на Минко Цоневски (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 14.06.2009) - 2033 читатели, прочели 21291 страници.
"Висока светлина" ред. Георги Братанов и Красимир Георгиев (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 15.06.2009) - 2235 читатели, прочели 17356 страници.
"Огражден" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.1997; електронно издание 15.06.2009) - 8266 читатели, прочели 145952 страници.
"Зодиак и здраве" на Джеймс Браун и Майкъл Гибсън (книжно издание 05.03.1993; електронно издание 22.06.2009) - 6491 читатели, прочели 94094 страници.
"Иносказания" на Стоян Стоянов (книжно издание 30.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1476 читатели, прочели 20967 страници.
"Писатели в епиграмки" на Кирил Назъров (книжно издание 15.12.2001; електронно издание 22.06.2009) - 3149 читатели, прочели 56130 страници.
"Върхът на дъното" на Георги Братанов (книжно издание 25.10.1995; електронно издание 22.06.2009) - 1098 читатели, прочели 10321 страници.
"Съществуване" на Георги Спасов (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 24.06.2009) - 1591 читатели, прочели 25193 страници.
"Вицове за футбола" на Стоян Гроздев (книжно издание 25.04.1994; електронно издание 24.06.2009) - 7128 читатели, прочели 113321 страници.
"Вицове за семейни" на Кристел Иванова (книжно издание 30.01.1995; електронно издание 24.06.2009) - 4735 читатели, прочели 54580 страници.
"Вицове за жените" на Господин Колев (книжно издание 05.02.1995; електронно издание 24.06.2009) - 3811 читатели, прочели 46379 страници.
"Вицове за полицаи" на Красимир Георгиев и Николета Керинска (книжно издание 24.03.1995; електронно издание 25.06.2009) - 5158 читатели, прочели 60498 страници.
"Вицове за попове" на Красимир Георгиев (книжно издание 25.12.1997; електронно издание 24.06.2009) - 5676 читатели, прочели 73037 страници.
"Вицове за артисти" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.03.1998; електронно издание 24.06.2009) - 4117 читатели, прочели 49773 страници.
"High Light" Balkan literary almanac (книжно издание 10.08.1996; електронно издание 24.06.2009) - 3467 читатели, прочели 7541 страници.
"Вицове за секса" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.11.1993; електронно издание 08.07.2009) - 10956 читатели, прочели 128281 страници.
"Любов в езерото на прокажените" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.2004; електронно издание 08.07.2009) - 4490 читатели, прочели 69470 страници.
"Забранените майки" на Янко Долапчиев (книжно издание 25.07.1996; електронно издание 08.07.2009) - 5550 читатели, прочели 63924 страници.
"Вицове за затвора" на Стоян Гроздев (книжно издание 20.05.1994; електронно издание 08.07.2009) - 4046 читатели, прочели 53824 страници.
"Вицове за секса - част втора" на Борис Асьов (книжно издание 20.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 2239 читатели, прочели 39290 страници.
"Вицове за пиячи" на Антония Вирт, Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 25.03.1994; електронно издание 09.07.2009) - 4852 читатели, прочели 57596 страници.
"Вицове за ловци" на Стоян Гроздев, Красимир Георгиев и Георги Асьов (книжно издание 15.06.1994; електронно издание 09.07.2009) - 4776 читатели, прочели 66135 страници.
"Вицове за келнери" на Георги Асьов, Красимир Георгиев и Стоян Гроздев (книжно издание 15.05.1994; електронно издание 09.07.2009) - 3669 читатели, прочели 47190 страници.
"Радин кладенец" на Иван Мешинков (книжно издание 30.05.2009; електронно издание 10.07.2009) - 6589 читатели, прочели 63655 страници.
"Вицове за луди" на Георги Асьов, Красимир Георгиев, Стоян Гроздев и Георги Братанов (книжно издание 15.09.1994; електронно издание 10.07.2009) - 4286 читатели, прочели 49195 страници.
"Студеното сърце" на Вилхелм Хауф (книжно издание 25.01.1994; електронно издание 15.07.2009) - 4434 читатели, прочели 55850 страници.
"Късметливата Неда" на Елза и Иван Стоянови (книжно издание 15.12.1994; електронно издание 15.07.2009) - 6655 читатели, прочели 88674 страници.
"Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев (книжно издание 05.10.1992; електронно издание 16.07.2009) - 7431 читатели, прочели 118774 страници.
"Гуньо Гъсков" на Райко Алексиев (книжно издание 20.09.1995; електронно издание 16.07.2009) - 2996 читатели, прочели 30529 страници.
"Весело букварче" на Кирил Назъров (книжно издание 15.07.1993; електронно издание 30.07.2009) - 52115 читатели, прочели 284883 страници.
"Да стигнеш до звезда" на Борис Петров-Ботев (книжно издание 25.12.2005; електронно издание 30.07.2009) - 963 читатели, прочели 7437 страници.
"Самодивата" на Слав Славов (книжно издание 30.10.1993; електронно издание 30.07.2009) - 1282 читатели, прочели 9091 страници.
"Вицове за обратни" на Красимир Георгиев (книжно издание 10.05.1998; електронно издание 05.08.2009) - 6853 читатели, прочели 79601 страници.
"Вицове за доктори" на Ивелина Игнатова (книжно издание 25.12.1993; електронно издание 10.08.2009) - 5826 читатели, прочели 65939 страници.
"Смей се, палачо!" на Радой Ралин (книжно издание 26.02.1994; електронно издание 10.08.2009) - 4893 читатели, прочели 137792 страници.
"Тестове за интелигентност" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 15.08.2002; електронно издание 10.08.2009) - 826 читатели, прочели 18908 страници.
"100 чуденки за чудене" на Кирил Назъров (книжно издание 30.01.1993; електронно издание 10.08.2009) - 2587 читатели, прочели 27988 страници.
"Гатанки, броилки, въртележки" на Георги Струмски (книжно издание 17.01.1998; електронно издание 10.08.2009) - 14577 читатели, прочели 208004 страници.
"Златна кобилка" на Георги Дренчев (книжно издание 20.06.1994; електронно издание 01.09.2009) - 1206 читатели, прочели 8852 страници.
"Сага за самотници" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.11.1995; електронно издание 01.09.2009) - 1134 читатели, прочели 19011 страници.
"Вицове за студенти" на Красимир Георгиев (книжно издание 28.01.1998; електронно издание 01.09.2009) - 8143 читатели, прочели 117581 страници.
"Усмихнати цветя" на Станка Кръпчанска (книжно издание 10.09.2004; електронно издание 01.09.2009) - 621 читатели, прочели 3669 страници.
"Бог на сетивата" на Мирослава Панайотова Мисампа (книжно издание 10.11.2005; електронно издание 01.09.2009) - 576 читатели, прочели 4109 страници.
"Етнографско изследване на с. Свобода (Алипашиново), Чирпанско" на Иванка Кънчева Мурджева Панчева (книжно издание 15.12.2007; електронно издание 01.09.2009) - 28890 читатели, прочели 418035 страници.
"Основи на счетоводството и счетоводство на строителството" на Виолета Македонска (книжно издание 25.08.2007; електронно издание 01.09.2009) - 64624 читатели, прочели 952675 страници.
"Пет минути любов" на Николета Керинска (книжно издание 10.01.1993; електронно издание 06.09.2009) - 1273 читатели, прочели 10366 страници.
"Вицове за политици" на Георги Асьов и Красимир Георгиев (книжно издание 30.09.1994; електронно издание 08.09.2009) - 4376 читатели, прочели 56117 страници.
"Второгласен път" на Алекси Тасев (книжно издание 15.09.1993; електронно издание 10.09.2009) - 407 читатели, прочели 2647 страници.
"Безплътна броня" на Румяна Иванова (книжно издание 20.12.1997; електронно издание 10.09.2009) - 727 читатели, прочели 2957 страници.
"Място под слънцето" на Кънчо Атанасов (книжно издание 15.11.1996; електронно издание 11.09.2009) - 9720 читатели, прочели 69353 страници.
"Българските книжни пари" на Милчо Натов и Георги Ликов (книжно издание 15.02.1997; електронно издание 13.09.2009) - 23144 читатели, прочели 443420 страници.
"Ергосфера или лапидариум на феномените" на Евгени Алексиев и Красимир Георгиев (книжно издание 25.06.2002; електронно издание 20.10.2009) - 14897 читатели, прочели 347917 страници.
"Двустишия на Красимир" на Красимир Георгиев (книжно издание 15.10.2010; електронно издание 17.09.2010) - 3223 читатели, прочели 66512 страници.
"Росни капки" на Наталия Георгиева (книжно издание 15.01.2007; електронно издание 17.12.2010) - 774 читатели, прочели 5255 страници.
"Любовна лирика" на Ива Стаменова (книжно издание 12.04.2005; електронно издание 24.12.2010) - 1234 читатели, прочели 10324 страници.
"Второто разпятие на Христос" на Валентин Стоев (книжно издание 05.02.2011; електронно издание 09.01.2011) - 2110 читатели, прочели 25372 страници.
"Ръкопис, който съществува" на Зоран Вучич (книжно издание 25.01.2011; електронно издание 09.01.2011) - 894 читатели, прочели 4967 страници.
"Вицове за лордове" на Георги Асьов (книжно издание 30.05.1995; електронно издание 12.03.2011) - 3423 читатели, прочели 45792 страници.
"Цветница" на Кирил Назъров (книжно издание 15.09.2004; електронно издание 14.03.2011) - 2497 читатели, прочели 20718 страници.
"Lepidoptera" на Цветелина Манова (книжно издание 01.03.2011; електронно издание 25.03.2011) - 686 читатели, прочели 6443 страници.
"Фатален срок" на Майкъл Крайтън (книжно издание 15.11.2000; електронно издание 29.03.2011) - 5342 читатели, прочели 56407 страници.
"Закъсняла обич" на Иво Петрахилски (книжно издание 15.05.2005; електронно издание 06.04.2011) - 1368 читатели, прочели 8774 страници.
"Притча за пшениченото зърно" на Иван Ангелов (книжно издание 25.06.2011; електронно издание 09.06.2011) - 20636 читатели, прочели 233452 страници.
"Жадни миражи" на Веселка Христова (книжно издание 08.07.2011; електронно издание 08.11.2011) - 1358 читатели, прочели 9520 страници.
"Очите на дъжда" на Божидара Димова (книжно издание 15.11.2011; електронно издание 21.01.2012) - 567 читатели, прочели 6369 страници.
"Моливия" на Ваная Тайя (книжно издание 10.06.2012; електронно издание 22.05.2012) - 1854 читатели, прочели 17268 страници.
"Поговорим о жизни и любви" на Александър Морозов (книжно издание 31.03.2012; електронно издание 04.08.2012) - 1399 читатели, прочели 14486 страници.
"Друвосек. Одисеята на Георги Ганев в Съветския съюз" на Веселин Георгиев (книжно издание 15.02.2013; електронно издание 25.01.2013) - 9446 читатели, прочели 125414 страници.
"Животът продължава" на Емил Рупел (книжно издание 15.04.2013; електронно издание 02.04.2013) - 586 читатели, прочели 6113 страници.
"Мениджмънт на стреса в медицината" на Елиа Георгиева (книжно издание 07.05.2014; електронно издание 05.05.2014) - 3799 читатели, прочели 35171 страници.
"План Амнезия+" на Иван Мешинков (книжно издание 15.02.2015; електронно издание 27.01.2015) - 1893 читатели, прочели 14677 страници.
"Откраднати илюзии" на Веселка Стойнева (книжно издание 21.03.2016; електронно издание 15.05.2016) - 1346 читатели, прочели 14289 страници.
"Песен за човека / Пiсня про людину" на Никола Вапцаров (книжно издание 10.06.2016; електронно издание 12.07.2016) - 1151 читатели, прочели 17607 страници.
"В родината на Орфей / На родине Орфея" на Сергей Шелковий (книжно издание 08.08.2016; електронно издание 12.10.2016) - 258 читатели, прочели 2376 страници.
"Ксенофобията - стигматизиране на различните" на Дончо Градев и Александър Маринов (книжно издание 21.08.2017; електронно издание 06.09.2017) - 1076 читатели, прочели 13199 страници.
"Пепелище" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 234 читатели, прочели 2464 страници.
"Солта на земята" на Георги Ангелов (книжно издание 15.12.2017; електронно издание 20.11.2017) - 271 читатели, прочели 2407 страници.
Частично позициониране на страницата - на всеки 30 дни.

Krasimir Georgiev | четвъртък, януари 07, 2021 | 8:04 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Носител на литературната награда „Ергосфера” за 2020 г. е Йордан Каменов

Носител на годишната литературна награда „Ергосфера” на изд. „Фльорир” за 2020 г. е писателят Йордан Каменов – за книгата му „Преди и сега – равно на всякога”, издание на изд. „Фльорир”, за съвместни издателски проекти и за цялостната му дейност в областта на литературната история, литературната критика, есеистика, публицистика и музеология. Досегашни носители на награда „Ергосфера” са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.), Георги Константинов (2017 г.), Елена Алекова (2018 г.) и Кирил Назъров (2019 г.).

Krasimir Georgiev | четвъртък, август 20, 2020 | 5:03 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Аудиодраматизация на романа "Пратеникът на Петльовото гребенче"

Аудиодраматизация на романа за деца "Пратеникът на Петльовото гребенче" на Красимир Георгиев, издание на издателство "Фльорир". Романът "Пратеникът на Петльовото гребенче" е носител на наградата "Калина Малина" за 1993 г.

Krasimir Georgiev | вторник, март 17, 2020 | 12:47 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Преводачи на поезия на български поети на руски език

Преводачи на поезия на български поети на руски език: Айдын Тарик, Александр Балтин, Александр Борисов, Александр Воронин, Александр Гатов, Александр Иванченко, Александър Руденко, Александр Суворый, Александр Яшин, Алексей Сурков, Анатолий Кудрейко, Анатолий Найман, Андрей Герасимов, Андрей Глоба, Анна Ахматова, Анна Лындина, Аркадий Белкин, Арсений Тарковский, Борис Гудков, Борис Иринин, Борис Слуцкий, Булат Окуджава, Бэлла Пан, Валентин Арсеньев, Валентин Корчагин, Валерий Веселов, Валерий Латынин, Валерий Хатюшин, Валерий Яковчук, Василий Журавлёв, Венедикт Виноградов, Вера Инбер, Веселин Георгиев, Виктор Ляпин, Виктор Ратьковский, Владимир-Георгий Ступников, Владимир Игнатьевых, Владимир Карпеченко, Владимир Корнилов, Владимир Лисуков, Владимир Лифшиц, Владимир Луговской, Владимир Нехаев, Владимир Разумов, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Владимир Стафидов, Владимир Фирсов, Владислав Левитин, Всеволод Кузнецов, Вячеслав Куприянов, Галина Дмитриева, Галина Дубинина, Галина Климова, Галина Шестакова, Григорий Шувалов, Григорий Чернейко, Давид Самойлов, Денис Карасёв, Денис Коротаев, Димитър Ганев, Димитър Дянков, Дмитрий Павлычко, Дмитро Щербина, Дорота Свяцка, Евгений Винокуров, Евгений Евтушенко, Евгений Лесин, Евгений Лукин, Евгений Харитонов, Евгений Хортицкий, Евгения25, Елена Зейферт, Елена Кама, Елена Курелла, Елена Степанова, Емануил Попдимитров, Жанна Перковская, Иван Голубничий, Инал Плиев, Инесса Соколова, Инна Кашежева, Инна Лиснянская, Ирина Василькова, Ирина Железнова, Ирина Каховская Калитина, Ирина Петрова, Ирина Токмакова, Ирина Цапковская, Исроэл Некрасов, Климентина Иванова, Константин Бальмонт, Константин Ваншенкин, Константин Васильев, Красимир Георгиев, Лариса Семиколенова, Лаура Пехливанова, Левдо, Лев Дымов, Лев Озеров, Леонид Богаевски, Леонид Мартынов, Лилия Охотницкая, Лорина Дымова, Любовь Иващенко-Сизых, Любовь Цай, Любовь Шикторова, Людмила Викторовна Фили-Грань, Людмила Денисова, Людмила Константинова, Людмила Пургина, Людмила Салтыкова, Максим Замшев, Маргарита Алигер, Маргарита Виталина, Марина Барщевская, Марина Цветаева, Мария Борисова, Мария Павлова, Мария Петровых, Марк Болдырев, Михаил Зенкевич, Михаил Кудинов, Михаил Медведев, Михаил Рахманов, М. Юн, Надежда Кондакова, Надежда Попова, Надежда Прохорова, Надежда Яцевич, Наталия Ванханен, Наталия Ерменкова, Наталья Камовникова, Наталья Каретникова, Наталия Кроль, Наталья Лясковская, Наталья Тимашевская, Наталья Харина, Натэлла Горская, Наум Гребнев, Николай Асеев, Николай Божиков, Николай Глазков, Николай Рыленков, Николай Сысойлов, Николай Тихонов, Нил Гилевич, Нина Цурикова, Олег Дмитриев, Олег Шестинский, Ольга Кайдалова, Ольга Клеменсия, Ольга Мальцева-Арзиани, Ольга Полякова, Ольга Ступенькова, Ольга Шаховская, Павел Антокольский, Павел Железнов, Пётр Голубков, Пётр Семынин, Раиса Пепескул, Роберт Рождественский, Роза Хастян, Самуил Маршак, Светлана Замлелова, Семён Кирсанов, Сергей Бобков, Сергей Городецкий, Сергей Литвиненко, Сергей Михалков, Сергей Наровчатов, Сергей Надеев, Сергей Серапин Пинус, Сергей Фомин, Сергей Шелковый, Сергей Шервинский, Славимир Генчев, Тамара Пеункова, Тамара Шелехова, Татьяна Макарова, Терджиман Кырымлы, Тина Шанаева, Ульмас Искандер, Федор Семченко, Юлия Друнина, Юнна Мориц, Юрий Баранов, Юрий Левитанский, Юрий Мухин, Юрий Сарсаков, Юрий Юрк, Юрий Юрченко.

Krasimir Georgiev | петък, февруари 21, 2020 | 3:16 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

29 години от основаването на издателство „Фльорир”

Навършиха се 29 години от основаването на издателство „Фльорир”. „Фльорир” се утвърди като едно от най-престижните български издателства, което не прави компромиси с литературните стойности. В издателство „Фльорир” са отпечатани над 500 книги на авторитетни български творци като Райко Алексиев, Марко Ганчев, Радой Ралин, Георги Спасов, Николай Нинов, Желю Желев, Кънчо Атанасов, Георги Братанов, Георги Струмски, Траян Първанов, Кирил Назъров, Емил Рупел и др., и на известни автори от над 20 страни, сред които Станислав Йежи Лец, Ришард Капушчински, Ръдиърд Киплинг, Майкъл Крайтън, Вилхелм Хауф, Оскар Уайлд, Барон Олшеври, Джералд Булит, Мати Юряня Йоенсу, Александър Морозов, Зоран Вучич, Слободан Стоядинович и мн. др. Сътрудници и оформители на издателството са талантливи български художници като Иван Газдов, Стефан Десподов, Ишхан Нигохосян, Димитър Донев, Стоян Гроздев, Георги Трифонов, Румен Скорчев, Петър Рашков, Кирил Прашков и др. Активна дейност развиват и секциите към Задочния творчески клуб на изд. „Фльорир”, особено кръжочната група на младите поети и писатели. В издателството отпечатаха първите си книги близо 100 млади български творци. Много автори на „Фльорир” са носители на национални и международни литературни награди. Колективът на „Фльорир” благодари на своите читатели и приятели за изпратените поздравления във връзка с 29-ата годишнина на издателството.

Krasimir Georgiev | сряда, февруари 05, 2020 | 11:30 сл.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Носител на литературната награда "Ергосфера" за 2019 г. е Кирил Назъров

еНосител на годишната литературна награда "Ергосфера" на издателство "Фльорир" за 2019 г. е писателят Кирил Назъров - за книгите му с поезия и проза, издадени от издателство "Фльорир", и за цялостното му литературно творчество. Досегашни носители на награда "Ергосфера" са: Траян Първанов (2006 г.), Георги Братанов (2007 г.), Георги Спасов (2008 г.), Радой Ралин (2009 г.), Марко Ганчев (2010 г.), Кънчо Атанасов (2011 г.), Иван Ангелов (2012 г.), Янко Димов (2013 г.), Георги Ангелов (2014 г.), Никола Инджов (2015 г.), Емил Рупел (2016 г.), Георги Константинов (2017 г.), Елена Алекова (2018 г.) и Кирил Назъров (2019 г.).

Krasimir Georgiev | четвъртък, август 22, 2019 | 7:59 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

Среща на млади творци

От 20 до 22 август 2019 г. в Старозагорски минерални бани бе проведен семинар с кръжочниците от секция "Млади поети и писатели" при Задочния творчески клуб на издателство "Фльорир". Теми на семинара бяха "Световни поети от ХIХ в." и "Стихосбирки на млади поети, издадени през 1918-1919 г.". Организирани бяха викторина и четене сред природата. Младите творци представиха свои творби пред местната общественост.

Krasimir Georgiev | | 7:33 пр.об. | Коментари 0

_____________________________________________________________________

© Copyright Fliorir 2006. All rights reserved.